Venapunctietraining

Home 5 Venapunctietraining

Wat is Venapunctie?

Doel van een venapunctie is het door middel van puncteren van een ader het verkrijgen van bloedmonsters t.b.v. laboratoriumonderzoek.

De venapunctie is een voorbehouden handeling, dat wil zeggen, een risicovolle, medische handeling, welke uitsluitend door bevoegde zorgverleners mag worden uitgevoerd. De voorbehouden handelingen zijn opgenomen in de Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidzorg ( Wet BIG). Waarin staat beschreven wie de handelingen zelfstandig of in opdracht mag uitvoeren.

Niet zelfstandig bevoegde zorgverleners kunnen onder voorwaarden in opdracht voorbehouden handelingen uitvoeren. De belangrijkste voorwaarde is dat de opdrachtnemer door kennis en vaardigheid bekwaam is om de voorbehouden handeling uit te voeren. Deze kennis en bekwaamheid worden getoetst aan het eind van de inwerkperiode.

Een training aanvragen?

Bent u nieuwsgierig geworden en lijkt het u leuk en leerzaam om voor uzelf en/of uw personeel een priktraining te laten verzorgen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Waarom een venapunctietraining voor uw personeel?

  • Deskundigheid bevorderen: bijv. bijscholing voor uw bestaande personeel, of voor een nieuwe medewerker
  • Onzekerheid (wegnemen) bij onervaren prikkers
  • Teambuilding voor een groep medewerkers, op een leuke manier samen bezig zijn en leren van elkaar
  • Service voor uw patiënten, u wilt er zeker van zijn dat uw patiënten niet onnodig (mis-) geprikt worden

Hoe ziet een venapunctietraining er uit?

Theorie

Voordat de praktijktraining plaats vindt krijgen de deelnemende klanten theorie aangeleverd die nodig is voor het juist aanleren van het puncteren van een ader. Wij gaan ervan uit dat deze theorie voldoende is aangeleerd voor de start van de praktijk dag zodat dit op de dag zelf niet helemaal uitgelegd hoeft te worden.

Natuurlijk is er op de praktijk dag voldoende mogelijkheid om de theorie te bespreken en ervaringen uit te wisselen.

Praktijk

Op de praktijk dag komt onze trainer naar desgewenste locatie om met de deelnemers de praktijk te oefenen. Wij zijn in het bezit van professionele fantoomarmen waarop de deelnemers hun eerste prikoefeningen kunnen doen.

Indien de locatie en situatie het toelaten, en indien gewenst , is het mogelijk om na de oefentijd een tijdstip af te spreken en een aantal patiënten, familieleden of collega’s uit te nodigen zodat de deelnemers kunnen oefenen op een echte arm.

Trainers

De training wordt door zeer ervaren professionele Bloedafname Medewerkers van OCRE gegeven. Zij hebben jaren ervaring met het afnemen van de Venapunctie en hebben veel verschillende situaties meegemaakt waardoor zij praktische vragen en/of problemen herkennen en mogelijk oplossingen voor aan kunnen dragen.

Locatie

De praktijktraining zal op uw eigen priklocatie gegeven worden. Dat kan bijvoorbeeld zijn op een specifieke bloedafname locatie of een huisartsenpost. Wij werken dan met de voor u vertrouwde formulieren en materialen zoals naalden en buisjes.

Certificaat

Na het, met een voldoende, afronden van de theorie en de praktijkmiddag zal de deelnemer een Certificaat van deelname ontvangen van OCRE.

Een venapunctietraining aanvragen?

Bent u nieuwsgierig geworden en lijkt het u leuk en leerzaam om een venapunctietraining voor uw personeel een priktraining te laten verzorgen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Danielle van Tiggelen

Recruiter